Webstránka o kaštieli svätej Žofie v Ružomberku
Príbeh o jednej národnej kultúrnej pamiatke...

Mobirise Website Builder

Kaštieľ svätej Žofie na prelome 19. teho a 20. teho storočia

Úvod

Kaštieľ svätej Žofie patrí medzi najstaršie kaštiele na Slovensku. Prvá písomná zmienka je podmienená listinou z roku 1397, keď kráľ Žigmund Luxemburský potvrdil in Castelo Sofiae mestské výsady pre Nemeckú Ľupču. História kaštieľa je spätá s Likavským panstvom, ktorého bol stáročia súčasťou. Kaštieľ bol dôležitým bodom v stredoeurópskom priestore na križovatke významných obchodných ciest a navštívilo ho množstvo vzácnych hostí, od významných šľachticov až po cisárov.  

20. storočie a schátranie 

Kaštieľ bol pôvodne súčasťou kráľovského majetku a slúžil ako sedria pre Oravu a Liptov. Sídlila tu aj modlitebňa židovskej komunity. Od rozpadu monarchie bol súčasťou kasární. Cez druhú svetovú vojnu tu sídlili jednotky SS, po vojne tu bola umiestnená stredná škola až do roku 1968, kedy objekt obsadila sovietska armáda. Po odchode armády postupne chátral až po osudný rok 2002.

Osudný rok 2002

Na kaštieli sa podpísal zub času až kým neprišla myšlienka vybudovať z kaštieľa obchodno-kultúrny komplex. Tomuto riešeniu padla za obeť tretina historickej časti a ku zvyšku historického objektu bolo pristavané obchodné centrum. Väčšia časť historického objektu bola zakonzervovaná s prísľubom dobudovania komunitných priestorov pre verejnosť. 

Mobirise Website Builder


Demolácia časti kaštieľa a výstavba obchodného centra Hypernova 2002.

Súčasnosť - rok 2023

Veľká časť nielen miestnej, ale aj slovenskej verejnosti vníma pri prejazde mestom Ružomberok problémkaštieľa sv. Žofie, v ktorom je dnes obchodné centrum. Aj keď celý projekt skrachoval a ukázal sa ako nefunkčný, zámer obnoviť tento podivný komplex je na stole znovu. Kompetentné úrady a politici sa k tejto téme postavili vágne, dokonca nekriticky potvrdzujú tento stav. 

Pre vysvetlenie. 

Séria zlých rozhodnutí viedla za 20 rokov k dehonestácii národnej kultúrnej pamiatky a jej územia. A tiež poškodenia obrazu historického mesta. Je možné tento stav napraviť? 

Mobirise Website Builder

Čo navrhujeme? 

Obnova kaštieľa do pôvodnej podoby. V minulosti slúžil pre prijímanie vzácnych hostí, konali sa tu rôzne podujatia ako bankety, a tiež mestské zastupiteľstvá. Aj toto je vhodná inšpirácia ako by mohol byť objekt využívaný. 

Mobirise Website Builder

Na vizualizácii kaštieľ svätej Žofie ako by mohol vyzerať po komplexnej obnove. V objekte by mohol byť napríklad hotel, kongresové centrum, reštaurácia a múzeum. (Tvar a objem korešponduje so stavom z roku 1775, ktorý je zaznamenaný na mape v archíve
v Budapešti, v pozadí s mohutnou neskororenesančnou vežou, ktorú okrem iného načrtol aj Samuel Mikovíni) 

Karikatúra na záver

Mobirise Website Builder

kontakt
info@zofia.sk

© Copyright 2023   Kaštieľ svätej Žofie

HTML Builder